Honorering ‘Train de change agent’ voor implementatie digitale technologie in ouderenzorg

Dankzij de honorering van de subsidieaanvraag voor het onderzoeksproject ‘Train de change agent’ gaan de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden in samenwerking met hogeschool Saxion en Rijksuniversiteit Groningen aan de slag met duurzame implementatie van digitale technologie en een virtuele omgeving voor leerervaringen. Het project richt zich op het beter voorbereiden van ‘change agents’ op de implementatie van ehealth in de ouderenzorg. Doel is om een  duurzame implementatie van digitale technologie in de ouderenzorg te bevorderen.

De huidige vergrijzing en stijgende zorgvraag vragen om een verschuiving naar zelfstandigheid, thuiszorg en digitale oplossingen, zoals ehealth. Ehealth kan de zelfredzaamheid en levenskwaliteit van ouderen bevorderen, reablement ondersteunen en draagt bij aan zowel de betaalbaarheid als de kwaliteit van de zorg. Het project ‘Train de change agent’ concentreert zich op het beter voorbereiden van ‘change agents’ op de implementatie van ehealth in de ouderenzorg. Deze ‘change agents’ zijn bijvoorbeeld innovatiemanagers of projectleiders die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de e-health-implementatie in zorgorganisaties.

Virtuele leeromgeving

Change agents stuiten momenteel op uitdagingen bij de implementatie van ehealth in de complexe gezondheidszorgomgeving. Elke zorgorganisatie is uniek en de kwetsbaarheid van de doelgroep vereist een zorgvuldige aanpak. Om deze barrières te doorbreken, zal het project een virtuele leeromgeving creëren. Hierin kunnen ‘change agents’ complexe implementatiescenario’s ervaren en de benodigde vaardigheden trainen. Hierdoor kunnen zijn betere keuzes maken voor een duurzame implementatie van zorgtechnologie.

Samenwerken

Het project ‘Train de change agent’ is een initiatief van de Hanzehogeschool en NHL Stenden, in samenwerking met hogeschool Saxion en Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast wordt in dit project nauw samengewerkt met een aantal noordelijke ouderenzorginstellingen: Zorggroep Meander, ZuidOostZorg, Interzorg Noord Nederland, KwadrantGroep, Zorggroep Hof en Hiem, Noorderbreedte en Bos en Meerzicht. Tenslotte is het bedrijf 8DGames partner in dit project, die zijn expertise inzet bij het technisch en inhoudelijk vormgeven van het simulatieplatform en de leerinterventie.

Het project sluit aan bij HealthTech in Society en daarnaast bij Health Noord, FAITH research en Anders Werken in de Zorg. Door de stevige verankering van de onderzoeksgroep in bestaande netwerken, kunnen de resultaten van het project op een natuurlijke manier worden gedeeld met externe partijen en instellingen. Het opzetten van een leergemeenschap rondom de leerinterventie is een expliciet onderdeel van het project.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een RAAK subsidie van Regieorgaan SIA. Train de change agent heeft een looptijd van twee jaar en zal naar waarschijnlijkheid in juli 2024 van start gaan.

Kijk op onze projectpagina voor meer informatie over ‘Train de change agent’. Of kijk hier op de website van de Hanzehogeschool Groningen.

Meer weten over dit nieuwsbericht? Neem contact op!
088 019 8888 | 06 2308 2470 healthtechinsociety@saxion.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle nieuwsberichten

Panel van burgers denkt mee...

Een groep van twintig ‘ouderen’, van ongeveer zeventig jaar en

Lees meer

Paul Haarman van Carinova: ‘’Samen...

In deze reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van HealthTech

Lees meer

HealthTech in Society sluit zich...

HealthTech in Society sluit zich als partner aan bij de

Lees meer

‘’Dankzij de inzet van e-health...

In een reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van ‘HealthTech

Lees meer