Organisatie

HealthTech in Society is een samenwerking tussen verschillende partijen en organisaties. Lees hieronder meer over de verschillende samenwerkingspartijen. En klik hieronder op 'Partners' voor een volledig overzicht van alle betrokken partners.

Samenwerken

Een groeiende maatschappelijke tegenstelling dreigt waar het gaat om de verschillen in gezondheid en welbevinden tussen mensen met een lagere en een hogere sociaaleconomische status (SES). Door de complexiteit van het probleem, moeten we nauw samenwerken met verschillende partijen, organisaties én met mensen met een lagere SES zelf. Door deze integrale systeembenadering werken we samen aan het in goede gezondheid leven van alle burgers.

Samewerkingspartijen

Binnen het programma werken daarom verschillende partijen samen, namelijk hogeschool Saxion, de Hanzehogeschool Groningen, Centres of Expertise, MKB’s, zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen, burgers en de overheid.

Voor een overzicht van alle projectpartners en meer informatie, klik hieronder op de button ‘Partners’.

Partners

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA.