Programmaleiding

Binnen het programma werken verschillende partijen samen. Het programmateam wordt geleid door dr. Jan Jukema, dr. Karin Dijkstra, dr. Hilbrand Oldenhuis en dr. Nicole Ketelaar. Lees hieronder meer over het team.

Jan Jukema - lector Gepersonaliseerde zorg, Hogeschool Saxion

Dr. Jan Jukema is sinds 2016 lector binnen hogeschool Saxion. Binnen het lectoraat Smart Health is Jan Jukema als lector Gepersonaliseerde zorg expert op het gebied van co-creatie van gepersonaliseerde zorg, zorg met en voor ouderen, zorgethiek en zorginnovatie.

Na zijn opleidingen Hbo-v (NHL) en Verplegingswetenschap (Universiteit Maastricht) promoveerde Jukema aan de Universiteit Utrecht met een studie naar goede zorg voor verpleeghuisbewoners. Aan hogeschool Windesheim heeft hij verschillende functies vervuld: docent, onderzoeker en hoofd van de opleiding Toegepaste Gerontologie.

Binnen Saxion werkt Jukema in zijn rol als coordinating lector Gezondheid & welzijn samen met collega-lectoren en onderzoekers aan onderzoeksprojecten rondom preventie, interprofessionele samenwerking en burgerwetenschap. Landelijk is hij intensief betrokken bij de ontwikkeling van de Professional Doctorate.

Binnen het SPRONG Programma HealthTech in Society is Jan Jukema direct betrokken bij vragen rondom samenwerken, leren en methoden van praktijkgericht onderzoek.

.

Karin Dijkstra - lector Gezondheidsbevordering in de leefomgeving, Hogeschool Saxion

Dr. Karin Dijkstra is sinds 2019 verbonden aan hogeschool Saxion. Binnen het lectoraat Smart Health werkt Karin Dijkstra aan vraagstukken op het gebied van gezondheidsbevordering in de leefomgeving en gepersonaliseerde zorg en technologie, met aandacht voor positieve gezondheid.

 

Dijkstra is sinds haar promotie in 2009 actief als onderzoeker. Ze richt zich onder andere op vraagstukken waarin omgevingspsychologie en de zorgomgeving centraal staat. Dijkstra heeft gewerkt aan Plymouth University in Engeland en als universitair docent bij Klinische Psychologie aan de VU Amsterdam.

Binnen Saxion werkt Dijkstra aan verschillende onderzoeksprojecten, onder andere aan projecten waarin gekeken wordt naar hoe technologie ingezet kan worden ter ondersteuning van het gezonder oud worden (healthy ageing) van ouderen met een migratieachtergrond.

Binnen het SPRONG Programma HealthTech in Society coördineert Karin Dijkstra de leergemeenschap rondom het voorkomen van zorg.

 

Hilbrand Oldenhuis - lector Personalised Digital Health (PDH), Hanzehogeschool Groningen

Dr. Hilbrand Oldenhuis is sinds 2007 verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen. Als lector Personalised Digital Health opereert Hilbrand Oldenhuis sinds 2017 op het snijvlak van psychologie en technologie.

Alle projecten binnen zijn lectoraat richten zich op het verhogen van zelfmanagement wat betreft gezondheid en gezond gedrag met behulp van technologie. Hierbij staat de rol die technologie kan spelen bij het ondersteunen van gezonde keuzes en de manier waarop gezondheidsprofessionals dat in hun werk kunnen toepassen centraal.

Binnen het SPRONG Programma HealthTech in Society richt Hilbrand Oldenhuis zich op het daadwerkelijk bereiken en betrekken van de lage SES-groep bij de ontwikkeling en implementatie van gezondheidstechnologie. Dit vergt een optimale samenwerking tussen de menswetenschappen en de technische wetenschappen en betreft daarmee een thema waar zijn lectoraat de nodige ervaring en expertise in heeft opgedaan in de afgelopen jaren.

.

Nicole Ketelaar - programmamanager HealthTech in Society

Dr. Nicole Ketelaar is sinds 2015 verbonden aan hogeschool Saxion. Nicole Ketelaar heeft een achtergrond in Algemene Sociale Wetenschappen en promoveerde in de medische wetenschap.

Binnen het lectoraat Smart Health van Saxion is ze werkzaam als hoofddocent en onderzoeker. Haar onderzoeksprojecten richten zich in het bijzonder op het monitoren van de transitie van het sociaal domein en op vraagstukken rondom interprofessionele samenwerking en inrichting van de sociale basis, waarbij organisatie van de toegang tot zorg een rol speelt.

Als programmamanager coördineert Nicole Ketelaar het SPRONG Programma HealthTech in Society. Daarnaast coördineert ze de leergemeenschap rondom het verplaatsen van zorg

Marlies Koster - senior-onderzoeker HealthTech in Society

Dr. Marlies Koster is sinds 2018 verbonden aan hogeschool Saxion. Hier houdt zij zich binnen verschillende opleidingen van de Academie Gezondheidszorg bezig met onderwijs op het gebied van onderzoek en innovatie.

 

Marlies Koster is verpleegkundige, gezondheidswetenschapper en epidemioloog. In 2019 promoveerde zij in de medische wetenschap. Ze richt zich op vraagstukken rondom het organiseren van zorg en de maatschappelijke impact van gezondheid en ziekte.

Als senior-onderzoeker vanuit het lectoraat Smart Health van Saxion is Marlies Koster werkzaam binnen het SPRONG Programma HealthTech in Society. Hier is zij met name betrokken bij de leergemeenschap rondom het voorkomen van zorg.

 

 

 

 

.

Femke van Stratum - communicatieadviseur

Femke van Stratum werkt als communicatieadviseur voor het SPRONG Programma HealthTech in Society. Femke Van Stratum heeft een achtergrond als communicatiewetenschapper en psycholoog.

Voor het SPRONG Programma HealthTech in Society coördineert Femke Van Stratum als communicatieadviseur en tekstschrijver de communicatie en artikelen rondom het programma en de website.

 

 

 

 

 

.

Suzanne Rosink - programma-ondersteuner

Suzanne Rosink is sinds 2022 verbonden aan het lectoraat Smart Health van hogeschool Saxion. Als programma-ondersteuner werkt zij voor het SPRONG Programma HealthTech in Society.

Voor het SPRONG Programma HealthTech in Society is Suzanne Rosink verantwoordelijk voor de diverse ondersteuningswerkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

.