Missie en visie

HealthTech in Society werkt samen aan het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties voor mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES). Dit doen we in een samenwerking met veel verschillende partijen én samen met mensen met een lagere SES.

Missie

Samen met alle partijen én met mensen met een lagere sociaal economische status werkt HealthTech in Society aan het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van burgers. Dit doen we door het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties voor mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES). We richten ons op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg.

Lees meer over HealthTech in Society

Visie

Binnen drie leergemeenschappen wordt samengewerkt aan het geschikt en toegankelijk maken van innovaties voor burgers in de regio’s Noord- en Oost-Nederland met een lagere SES. Deze innovaties moeten:

  • Daadwerkelijk resulteren in de bevordering van gezondheid en welzijn.
  • Maatschappelijke meerwaarde opleveren.
  • Financierbaar en organiseerbaar zijn.
  • Regie bieden op de eigen gezondheid.
  • Inzetbaar zijn in de eigen leefomgeving.
  • Bruikbaar en toegankelijk zijn voor zowel burgers met een lagere SES als voor gezondheidsprofessionals.
Lees meer over onze leergemeenschappen

HealthTech in Society is aangesloten bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden