Voorkomen van zorg

Binnen deze leergemeenschap richten we ons op het voorkomen van zorg. Lees hieronder meer over waarmee we binnen deze leergemeenschap precies aan de slag zijn.

Vroegdiagnostiek en gezonde leefomgeving

Het voorkomen van zorg helpt om de druk op de zorg te verminderen. Het inzetten van digitale innovaties voor vroegdiagnostiek is daarbij kansrijk. Leergemeenschap 1 richt zich op vraagstukken rondom de randvoorwaarden waaraan innovaties moeten voldoen en op welke manier data over leefstijl en leefomgeving gebruikt kan worden. Er wordt onderzocht welke rol data-science in de vraagstukken speelt en hoe uitkomsten kunnen worden vertaald naar handelingsperspectieven voor stakeholders.

Drie leergemeenschappen

Kijk hieronder voor meer informatie over leergemeenschap 2: Verplaatsen van zorg

Lees meer over leergemeenschap 2

Kijk hieronder voor meer informatie over leergemeenschap 3: Vervangen van zorg

Lees meer over leergemeenschap 3