Leergemeenschap 3: Vervangen van zorg

Binnen deze leergemeenschap richten we ons op het vervangen van zorg. Lees hieronder meer over waar we precies aan werken met deze leergemeenschap.

Mens-technologie interactie

Leergemeenschap 3 richt zich op vraagstukken rondom het vervangen van zorg en welzijn door de inzet van technologische innovaties. Deze innovaties moeten op dusdanige wijze worden doorontwikkeld en geïmplementeerd dat deze de kwaliteit van arbeid én de kwaliteit van zorg verbeteren. Binnen deze leergemeenschap wordt onderzocht hoe technologie kan blijven bijdragen aan het op peil houden van de kwaliteit van zorg in krimpregio’s. Daarnaast wordt onderzocht wat cliënten met een lagere SES en zorgprofessionals nodig hebben om succesvol te worden ondersteund door technologische innovaties.

Drie leergemeenschappen

Kijk hieronder voor meer informatie over leergemeenschap 1: Voorkomen van zorg

Lees meer over leergemeenschap 1

Kijk hieronder voor meer informatie over leergemeenschap 2: Verplaatsen van zorg

Lees meer over leergemeenschap 2