Hilbrand Oldenhuis: ‘’Technologie kan het zorgproces effectiever en efficiënter maken’’

Digitale innovaties in de gezondheidszorg hebben veel potentie. Hiermee is veel te bereiken, vertelt Hilbrand Oldenhuis, lector Personalised Digital Health (PDH) aan de Hanzehogeschool Groningen. Maar voorwaarde is dat alle mensen met deze technologie om kunnen gaan. ‘’Het grote gevaar van digitale innovaties in de zorg is dat we hiermee mogelijk een scheiding creëren tussen mensen die met de technologie om kunnen gaan en mensen die dit niet zo gemakkelijk kunnen.’’

Als lector Personalised Digital Health opereert Hilbrand Oldenhuis op het snijvlak van psychologie en technologie. Zijn ambitie is om een blijvende bijdrage te kunnen leveren om mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES) intensief te betrekken bij onderzoek rondom zorgtechnologie. Samen met hen wil hij werken aan de ontwikkeling en implementatie van deze technologie. ‘’Binnen het SPRONG-programma HealthTech in Society werken we nauw samen met verschillende partijen, ook met mensen met een lagere SES zelf. Deze co-creatie is soms best lastig te bewerkstelligen maar erg belangrijk.’’

Digitale innovaties

In de gezondheidszorg en het welzijn-domein is er behoefte aan digitale innovaties, vertelt Oldenhuis. ‘’Technologie staat hoog op de agenda en op de prioriteitenlijst, van zowel de overheid als gezondheidsorganisaties. Digitale innovaties kunnen namelijk een uitkomst bieden voor de uitdagingen die er op dit moment zijn in de zorg, zoals de personeelstekorten. Op digitale innovaties wordt dus vol ingezet. Het gevaar is dat we met deze innovaties mogelijk een blijvende scheiding creëren tussen mensen die in staat zijn om met die technologie om te gaan, en die hierdoor de eigen regie kunnen pakken die zo belangrijk is als het gaat om gezondheid, en tussen mensen die dit niet zo gemakkelijk kunnen of die niet mee kunnen komen.’’

Intensief betrekken

Oldenhuis legt uit: ‘’Als we kijken naar de barrières van het breed implementeren van technologie in de zorg, dan noemen zorgprofessionals vaak dat burgers, cliënten of patiënten niet altijd goed in staat zijn om met die technologie om te gaan. Kennelijk is er dus zorgtechnologie op de markt die niet goed in staat is om de groep mensen die het feitelijk het hardst nodig heeft daadwerkelijk te helpen.’’ Volgens Oldenhuis kan technologie die goed is ontwikkeld deze scheiding tussen groepen mensen juist verkleinen. ‘’Met de juiste technologie kunnen we mensen met een lagere SES helpen en eigen regie bieden. Voorwaarde hiervoor is dat deze mensen intensief bij de ontwikkeling van zorgtechnologie worden betrokken.’’

Hilbrand Oldenhuis

Samenwerken

Oldenhuis benadrukt dat de kennis en ervaring van verschillende partijen moeten worden betrokken bij de implementatie en ontwikkeling van zorg. ‘’Bij het implementeren van zorgtechnologie spelen veel doelgroepen een rol, van patiënten en professionals tot het management van een organisatie. De perspectieven en belangen kunnen haaks op elkaar staan. Daarom is intensieve samenwerking noodzakelijk. De uitdagingen rondom de zorg kunnen we alleen aanpakken door de samenwerking met verschillende partijen. Dat maakt ons programma HealthTech in Society zo belangrijk. Hierin werken we aan het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties voor mensen met een lagere sociaaleconomische status. We hebben elkaars kennis nodig dus we moeten hierin samen optrekken.’’

Vervangen van zorg

De samenwerkingspartijen binnen HealthTech in Society vormen drie leergemeenschappen, rondom het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Binnen het programma leidt Hilbrand Oldenhuis de leergemeenschap rondom het vervangen van zorg. ‘’Dit is een belangrijk onderwerp als het gaat om de uitdagingen die spelen in de zorg. Het probleem van personeelstekorten kunnen we niet op de korte termijn oplossen. Met behulp van technologie is het mogelijk om een deel van de zorg te vervangen. Denk bijvoorbeeld aan technologie met apps en andere devices die, naast de zorg van een fysiotherapeut of diëtist, bepaalde ondersteuning kan geven. Dit noemen we blended care, een combinatie van face-to-face contact en online zorgverlening.’’

Face-to-face contact

Want ook face-to-face zorg is uiteraard nodig, vertelt Hilbrand Oldenhuis. ‘’Er moeten dingen worden veranderd in zorg die traditioneel gezien werd verleend door professionals, vaak face-to-face. Technologie kan daarbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan zorginstellingen voor ouderen waar bepaalde technologie een melding geeft wanneer er zorg nodig is, zoals bewegingssensoren. Het controleren door professionals kan dan met minder personeel plaatsvinden.’’ Maar, benadrukt Oldenhuis, zorg kan niet zomaar worden vervangen door technologie. ‘’Het gaat ook om menselijk contact. Binnen deze leergemeenschap denken we daarom ook na over de kwaliteit van zorg én de kwaliteit van werk door professionals. We onderzoeken hoe technologie kan worden ingebed in een organisatie. Technologie kan het zorgproces effectiever en efficiënter maken.’’

Kijk hier voor meer informatie over de leergemeenschap Vervangen van zorg.

Tekst: Femke van Stratum

Meer weten over dit nieuwsbericht? Neem contact op!
088 019 8888 | 06 2308 2470 healthtechinsociety@saxion.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle nieuwsberichten

Kick-off ‘Train de change agent’

4 juli 2024 De kick-off van Train de Change Agent

Lees meer

Ziekenhuizen hebben samen aandacht voor...

Gezondheidsvaardigheden spelen een belangrijke rol in het zorgproces, zoals bij

Lees meer

Panel van burgers denkt mee...

Een groep van twintig ‘ouderen’, van ongeveer zeventig jaar en

Lees meer

Paul Haarman van Carinova: ‘’Samen...

In deze reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van HealthTech

Lees meer