Inhoudelijke en feestelijke kick-off HealthTech in Society

Partners met HealthTech in Society samen aan de slag met technologie, gezondheid en welzijn

Tijdens de officiële kick-off van het nieuwe onderzoeksprogramma HealthTech in Society kwamen de samenwerkingspartners bij elkaar voor een feestelijke en inhoudelijke aftrap van het programma. Samen gingen zij op donderdag 29 september in Deventer aan de slag. HealthTech in Society werkt aan het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties voor mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES). Doel hiervan is om de gezondheid en het welzijn van deze kwetsbare groep te bevorderen. Een belangrijk onderwerp waarvoor de krachten moeten worden gebundeld, vinden de verschillende partners.

Innovatie-ambassadeur en kinderarts bij het Medisch Spectrum Twente (MST) Boony Thio, een van de samenwerkingspartners, ziet de noodzaak van de samenwerking binnen het programma. ‘’Wij hebben het beste voor met onze patiënten. Wij zien patiënten en families uit deze doelgroep vaak terugkomen. Het is daarom belangrijk om te zoeken naar duurzame oplossingen. Samenwerking kan zorgen voor betere zorgpaden. En techniek kan hieraan hopelijk als krachtig instrument bijdragen.’’

Belangrijk programma

Tijdens een gezamenlijke opening benadrukte Jan Jukema, lector Gepersonaliseerde zorg bij Saxion, het belang van het programma: “Een groeiende maatschappelijke tegenstelling dreigt waar het gaat om de verschillen in gezondheid en welbevinden tussen mensen met een lagere en een hogere sociaaleconomische status. Mensen met een laag inkomen en een lage opleiding leven gemiddeld vijftien jaar minder lang in goede gezondheid, blijkt uit cijfers van het landelijk expertisecentrum Pharos. Het bundelen van kennis en kracht is nodig om samen een grotere impact te hebben voor deze groep kwetsbare burgers’’, aldus Jukema.

Toegevoegde waarde

Het bereiken en betrekken van de doelgroep is belangrijk, kwam tijdens de middag duidelijk naar voren. Sigrid Kuizenga, manager sport bij Deventer Sportbedrijf, ziet in de praktijk dat deze groep kwetsbare mensen moeilijk is te bereiken. ‘’Ook daarom werken we graag samen in dit programma.’’ En ook Rosalie Bosman, projectleider Gezondheid bij de provincie Overijssel, ziet het belang van het programma. ‘’Het is belangrijk om samen op te trekken rondom dit onderwerp. De meerwaarde zit in de samenwerking met verschillende partijen. Als provincie kun je van toegevoegde waarde zijn als kennis-verbindende factor. Wij dragen als provincie dan ook graag bij aan dit programma.’’

Voorkomen, Vervangen en Verplaatsen van zorg

Tijdens de kick-off nam Daan Bultje, directeur bij Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), de partners mee in een presentatie over het betrekken van deze kwetsbare mensen. Ook werd de website van het programma www.healthtechinsociety.nl feestelijk gelanceerd.

Tijdens de deelsessies rondom het Voorkomen, Vervangen en Verplaatsen van zorg, werkten de partners samen aan de doelen. Wat signaleren zij in de praktijk en hoe kan daar samen aan gewerkt worden binnen de drie leergemeenschappen? Hilbrand Oldenhuis, lector Personalised Digital Health bij de Hanzehogeschool: ‘’Met dit programma willen we een structuur bieden die het mogelijk maakt om samen impact te hebben, waar de doelgroep écht iets aan heeft.’’

Het programma ‘HealthTech in Society’ heeft een looptijd van acht jaar, tot eind 2029,  en wordt mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA. Binnen het programma werken veel verschillende partijen samen, namelijk de Hanzehogeschool Groningen, hogeschool Saxion, mensen met een lagere SES, verschillende Centres of Expertise, MKB’s, zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen en de overheid.

Tekst: Femke van Stratum

Foto’s: Antonie Colijn

Meer weten over dit nieuwsbericht? Neem contact op!
088 019 8888 | 06 2308 2470 healthtechinsociety@saxion.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle nieuwsberichten

HealthTech in Society sluit zich...

HealthTech in Society sluit zich als partner aan bij de

Lees meer

‘’Dankzij de inzet van e-health...

In een reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van ‘HealthTech

Lees meer

Pharos: de Week van de...

Vandaag is de start van de Week van de Gezondheidsverschillen,

Lees meer

‘’Point of Care Technologie kan...

Hogeschool Saxion en de Hanzehogeschool Groningen bundelen hun krachten en

Lees meer