Onderzoek naar digitale ondersteuning bij Gecombineerde Leefstijlinterventie

Studenten van hogeschool Saxion onderzochten in samenwerking met Sportbedrijf Deventer de behoeftes aan digitale ondersteuning bij professionals en deelnemers van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) ‘Samen Sportief in Beweging’. Zowel zorgprofessionals als deelnemers zijn positief over een technologische interventie als ondersteuning van het GLI-programma, blijkt uit het onderzoeksproject. Het opgestelde programma van eisen kan gebruikt worden voor toekomstige technologische ondersteuning bij gezondheidsbevordering.

Het onderzoek richtte zich op burgers in een kwetsbare positie en met minder gezondheidsvaardigheden. Marlies Koster-Brouwer, onderzoeker bij lectoraat Smart Health en HealthTech in Society en begeleider van de studenten, legt uit: ‘’Een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) biedt een brede kijk op gezondheid. Het gaat hier over beweging, voeding en mentale en sociale aspecten. In de Gecombineerde Leefstijlinterventie ‘Samen Sportief in Beweging’ worden deelnemers meer en intensiever begeleid dan in andere programma’s. De interventie is geschikt voor mensen met behoefte aan meer begeleiding en die zelf minder gezondheidsvaardigheden hebben. Met het onderzoeksproject wilden we onderzoeken of we mensen die hun gedrag rondom gezondheid willen veranderen, kunnen ondersteunen met technologie, naast professionele begeleiding. Het is moeilijk om gedrag te veranderen. Daarom zou het mooi zijn om begeleiding te kunnen blijven aanbieden, nadat de professionele begeleiding wordt afgebouwd. Nu zie je vaak gebeuren dat professionals via bijvoorbeeld WhatsApp contact houden met de deelnemers. Dat zou veel beter via een platform of applicatie kunnen. Op die manier kan een deelnemer bijvoorbeeld vragen om informatie en kan iemands voortgang worden gemonitord.’’

Wensen en behoeftes

De vijf Saxion-studenten brachten voor het Smart Solution semester in kaart of er behoefte is aan technologische innovaties die zowel de professionals als deelnemers kunnen ondersteunen. ‘’We hebben interviews gehouden met betrokken leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten en twee creatieve sessies georganiseerd voor deelnemers van de leefstijlinterventie’’, aldus Lara Putto, studente Verpleegkunde. ‘’Het is belangrijk om de wensen en behoeftes van zowel professionals als deelnemers die in de toekomst eventueel gebruik zouden maken van deze technologie mee te nemen. Aan de hand van spelvormen met verschillende stellingen zijn we in gesprek gegaan over het onderwerp. De GLI-deelnemers voelden zich gehoord door mee te werken aan ons onderzoek.’’

Kwetsbare positie

Deelnemers van deze leefstijlinterventie hebben vaak een kwetsbare positie, legt Marlies Koster- Brouwer uit. ‘’Hiermee is rekening gehouden tijdens de sessies van de studenten met de deelnemers. Omdat er eventueel sprake zou kunnen zijn van een taalbarrière of omdat deelnemers het mogelijk niet comfortabel zouden vinden om te spreken in een focus groep is gekozen voor twee creatieve spelvormen met stellingen. De GLI-deelnemers konden aangeven in hoeverre ze het met de stellingen eens zijn.’’

Marlies Koster- Brouwer: ”Deelnemers van deze leefstijlinterventie hebben vaak een kwetsbare positie. Hiermee is rekening gehouden tijdens de sessies van de studenten.”

Behoefte aan digitale ondersteuning

De studenten achterhaalden dat de wensen en behoeften van deelnemers en zorgprofessionals op één lijn liggen. Er is behoefte aan een technologische interventie als ondersteuning tijdens of na afloop van het GLI-programma. De technologie moet nadrukkelijk als toevoeging of ondersteuning van het huidige programma worden ingezet, naast professionele hulp. Professionals gaven aan te verwachten dat digitale coaching-middelen het huidige programma kunnen ondersteunen.

Naar aanleiding van het onderzoek denken de studenten dat een technologisch hulpmiddel kan helpen bij de gezondheidsbevordering van deelnemers aan een Gecombineerde Leefstijlinterventie. Britt Waaijer, studente Verpleegkunde en Emma Sloot, studente Gezondheid & Technologie, leggen uit: ‘’In een app zouden de deelnemers bijvoorbeeld tips over beweging en gezonde voeding kunnen terugvinden.’’

Programma van eisen

De verschillenden wensen en behoeftes zijn door de studenten in een programma van eisen samengevat. Dit overzicht kan worden gebruikt bij het ontwerpen van een toekomstig technologisch hulpmiddel, zoals een app. Zo is het belangrijk om rekening te houden met de digitale vaardigheden en eventuele taalbarrières van deze burgers, leggen de studenten uit. ‘’De deelnemers gaven aan dat een app duidelijk en overzichtelijk moet zijn en gebruik moet maken van eenvoudig taalgebruik en simpele afbeeldingen. Ook volgens de zorgprofessionals zijn er bepaalde toevoegingen in een app nodig, zoals afbeeldingen, uitlegvideo’s, recepten, taalaanpassingen, spreekfunctie, het bijhouden van de voortgang en een dagboek voor emoties en welbevinden. Ook is een handleiding voor de app van belang. Het hulpmiddel zou ingezet kunnen worden tijdens en na afloop van de interventie. Als de professionele begeleiding is afgerond, zou de app kunnen zorgen dat deelnemers blijven werken aan hun gezondheid.’’

De studenten: ”Het is belangrijk om rekening te houden met de digitale vaardigheden en eventuele taalbarrières van deze burgers.”

Vervolgopdracht

Marlies Koster-Brouwer is tevreden met de uitkomsten van het project. ‘’Door de nauwe samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en de studenten hebben we kwalitatief goede informatie kunnen ophalen die we kunnen inzetten in de praktijk. Met een masteropdracht zal er een vervolg komen op het onderzoek.’’ Emma Sloot: ‘’Het zou mooi zijn als er over een tijd een platform, app of ander digitaal hulpmiddel is dat al deze mensen verder kan helpen.’’

Infographic uit het onderzoek

 

Tekst: Femke van Stratum

Meer weten over dit nieuwsbericht? Neem contact op!
088 019 8888 | 06 2308 2470 healthtechinsociety@saxion.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle nieuwsberichten

Panel van burgers denkt mee...

Een groep van twintig ‘ouderen’, van ongeveer zeventig jaar en

Lees meer

Paul Haarman van Carinova: ‘’Samen...

In deze reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van HealthTech

Lees meer

HealthTech in Society sluit zich...

HealthTech in Society sluit zich als partner aan bij de

Lees meer

‘’Dankzij de inzet van e-health...

In een reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van ‘HealthTech

Lees meer