Nicole Ketelaar: ‘’Rapport Elke Regio Telt bevestigt onze inzet met HealthTech in Society’’

De regionale verschillen in brede welvaart worden in ons land de laatste jaren groter. In regio’s, zoals de Veenkoloniën en Twente, is al langere tijd sprake van forse achterstanden, met als gevolg een lagere levensverwachting. Het rapport ‘Elke Regio Telt’, bevat voorstellen aan het kabinet om dit probleem aan te pakken. Het bevestigt de juiste werkwijze van het SPRONG-programma HealthTech in Society, dat zich inzet voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van burgers, juist in deze regio’s.

Hoewel Nederland relatief klein is, kent ons land aanzienlijke regionale verschillen, zo staat te lezen in het rapport. Deze verschillen gaan ook over kansen die mensen hebben om gezond oud te worden. HealthTech in Society, een samenwerking van verschillende partners, werkt aan het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties voor mensen met een lagere sociaaleconomische status. Programmamanager Nicole Ketelaar: ‘’Met het SPRONG-programma HealthTech in Society zetten we in op regionaal en lokaal niveau. Wij kijken specifiek naar wat een bepaalde regio nodig heeft. Het rapport Elke Regio Telt bevestigt de juistheid van deze werkwijze.”

Achterstanden

Bepaalde gebieden in Nederland, veelal gelegen buiten de economische centrumgebieden, hebben te maken met een stapeling van achterstanden op één of meer aspecten, zo stelt het rapport. De achterstanden betreffen onder meer de hoogte van het gemiddelde inkomen, de kwaliteit van de leefomgeving en de beschikbaarheid van publieke voorzieningen zoals onderwijs en zorg. Deze situatie is niet nieuw, maar de ongelijkheid neemt de laatste jaren verder toe, volgens Elke Regio Telt. Dit leidt onder andere tot sociaaleconomische tekorten en gezond­heidsachterstanden. Nicole Ketelaar: ‘’Hoe zorg je ervoor dat de leefomgeving goed op peil blijft om gezondheidsverschillen zo klein mogelijk te houden en mensen gelijke kansen te geven? Aan dit vraagstuk werken wij met ons programma, in de regio’s rondom hogeschool Saxion en de Hanzehogeschool Groningen.’’

Rapport bevestigt werkwijze

‘’We zien dat gemeentes aan het worstelen zijn om het voorzieningenniveau op peil te houden. Overal in Nederland zijn de niveaus van de basisvoorzieningen gedaald. In de meest kwetsbare regio’s daalde dit niveau extra hard. Dit heeft enorm veel consequenties. Professionals en organisaties die werkzaam zijn in deze regio’s hebben de kennis over die regio en weten precies wat er speelt en wat er nodig is om gezondheidsverschillen terug te dringen. Het beleid dat uit het rapport blijkt, bevestigt en erkent wat wij hebben ingezet met HealthTech in Society en waar wij aan werken. Het is goed dat dit rapport er ligt en dat deze werkwijze nu breed wordt ingezet.’’

Nederland als geheel sterker maken

Het rapport dat op 27 maart verscheen, werd aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninklijkheidsrelaties, mevrouw Hanke Bruins Slot. Het moet richting geven aan nieuw beleid om de kansen voor krimpregio’s te vergroten. Het advies staat stil bij de aard en omvang van de regionale verschillen en achterstanden. Het rapport heeft als doel om bij te dragen aan een nieuwe aanpak van regionale verschillen in brede welvaart, om daarmee Nederland als geheel sterker te maken. Hiervoor bundelen drie adviesraden hun krachten: de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Bron afbeelding: Elke Regio Telt

Meer weten over dit nieuwsbericht? Neem contact op!
088 019 8888 | 06 2308 2470 healthtechinsociety@saxion.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle nieuwsberichten

Panel van burgers denkt mee...

Een groep van twintig ‘ouderen’, van ongeveer zeventig jaar en

Lees meer

Paul Haarman van Carinova: ‘’Samen...

In deze reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van HealthTech

Lees meer

HealthTech in Society sluit zich...

HealthTech in Society sluit zich als partner aan bij de

Lees meer

‘’Dankzij de inzet van e-health...

In een reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van ‘HealthTech

Lees meer