Slimme inzet van zorgtechnologie

Binnen het project werken docent-onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen en professionals van MobileCare nauw samen. We onderzoeken of op basis van de data uit de zorgsystemen van MobileCare de opschaling/intensivering van technologie kan worden voorspeld. Hierbij richten we ons op de mogelijkheden van het verplaatsen van zorg.

Samenwerkingspartner MobileCare zorgt ervoor dat mensen die dat willen zo lang mogelijk op een veilige en gezonde manier in hun eigen huis kunnen (blijven) wonen. Dit doen zij onder andere door de inzet van zorgtechnologie in de thuissituatie. Binnen de learning community ‘datagedreven zorg’ bij de Hanzehogeschool Groningen wordt gekeken hoe de zorg zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden vormgegeven op basis van data.

Slimme inzet van zorg-technologie

Doel van het project is het effectiever inzetten van zorgtechnologie in de thuissituatie door bijvoorbeeld al in een vroeg stadium te detecteren wanneer opschaling van ondersteuning nodig is.

Op basis van gegevens van patiënten willen we de zorgtechnologie van MobileCare zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. We richten ons op data van het Vivago-zorghorloge en de alarmknop, die door MobileCare worden ingezet in de thuissituatie. Er wordt met behulp van data-mining gezocht naar verbanden in de data van deze zorg-technologieën. Dit zal gedaan worden met behulp van data preparatie, analyse, en visualisatie bij de Hanzehogeschool Groningen met op maat gemaakte Python scripts. Waar mogelijk worden inzichten opgedaan op basis van klassieke statistiek en met behulp van machine learning-technieken.

Betrokken partners:

MobileCare en de Hanzehogeschool Groningen

Waar vindt dit plaats?

Groningen

Looptijd project:

2023-2024

Het project wordt (mede) mogelijk gemaakt door:

 

Gerelateerde projecten

Bekijk alle projecten

Verkennend onderzoek: Toegankelijkheid en geschiktheid van e-health voor kinderen met astma (Toegang EHKA)

Met dit verkennend onderzoek streven we ernaar om data (chats van e-health applicaties voor kinderen

Train de change agent: S(t)imulatie van implementatie van digitale technologie in de ouderenzorg

Ouderen leven langer, vaak met meerdere chronische ziekten. De ouderenzorg staat onder druk, gezien de

Van klankbord naar co-creatie

Een samenwerking met mensen in een kwetsbare positie is essentieel voor duurzame implementatie van zorgtechnologie.