Moderne data-gedreven zorginfrastructuur

Met dit project werken we aan het vraagstuk: ‘Kan openEHR een bijdrage leveren aan de zorginfrastructuur in Noord-Nederland?’. Er valt nog veel te winnen op het gebied van data-interoperabiliteit in de zorg. Dit gaat over de mogelijkheid van systemen of partijen om met elkaar samen te werken en informatie uit te wisselen.

Doordat verschillende zorgsystemen verschillende definities hanteren, kan data niet altijd goed worden overgedragen tussen zorginstellingen. Hierdoor lopen onderzoekers tegen beperkingen aan in hun onderzoek. Tot slot is het lastig om nieuwe innovatieve (sensor)technologie te integreren in de bestaande zorginfrastructuur omdat men afhankelijk is van de leveranciers.

Moderne data-gedreven zorginfrastructuur

We onderzoeken of openEHR, een moderne, open en data-centrische manier om data op te slaan, een bijdrage kan leveren aan de zorginfrastructuur van de toekomst. Doel hiervan is om met behulp van een casus (Maarsingh & van Steijn) te achterhalen wat de voor- en nadelen zijn van openEHR.

Binnen dit project wordt een modern elektronisch cliëntendossier ontwikkeld op basis van de data-centrische openEHR specificaties. Het project wordt getrokken door een extern bedrijf. De Hanzehogeschool en het Martiniziekenhuis zijn aangehaakt om ervaringen en best-practices op te halen. Bij het project worden professionals betrokken.

Betrokken partners:

Hanzehogeschool Groningen, Martiniziekenhuis en verschillende externe partners

Waar vindt dit plaats?

Groningen

Looptijd project:

2023-2024

Het project wordt (mede) mogelijk gemaakt door:

 

Gerelateerde projecten

Bekijk alle projecten

Verkennend onderzoek: Toegankelijkheid en geschiktheid van e-health voor kinderen met astma (Toegang EHKA)

Met dit verkennend onderzoek streven we ernaar om data (chats van e-health applicaties voor kinderen

Train de change agent: S(t)imulatie van implementatie van digitale technologie in de ouderenzorg

Ouderen leven langer, vaak met meerdere chronische ziekten. De ouderenzorg staat onder druk, gezien de

Van klankbord naar co-creatie

Een samenwerking met mensen in een kwetsbare positie is essentieel voor duurzame implementatie van zorgtechnologie.