SPRONG programma ‘HealthTech in Society’

Een samenwerking tussen Hogeschool Saxion en de Hanzehogeschool Groningen met verschillende Centres of Expertise, zorg- en welzijnsorganisaties, overheid en MKB maakt binnen een ambitieus programma werk van innovatie in de gezondheidszorg. Voor dit programma ‘HealthTech in Society’ is een subsidie vanuit de SPRONG-regeling toegekend. Doel is daarmee een bijdrage te leveren aan vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Samen gaan de partijen aan de slag om technologische innovaties geschikt en toegankelijk te maken voor mensen met een lagere sociaal-economische status.

Bron: Hogeschool Saxion

Over SPRONG HealthTech in Society

Een belangrijke opdracht binnen het missie-gedreven topsectoren- en innovatiebeleid is het innoveren in de gezondheidszorg om een bijdrage te leveren aan vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Een specifieke doelstelling is het vijf jaar langer in goede gezondheid leven van alle burgers. Mensen met een lagere SES (sociaal-economische status) leven echter minder lang in goede gezondheid dan mensen met een hogere SES. Deze eerste groep wordt met bestaande interventies onvoldoende bereikt, en de inzet van ondersteunende technologie blijkt lastiger. Hierdoor worden gestelde gezondheidsdoelen vaak niet gerealiseerd. Binnen dit samenwerkingsprogramma vormen Hogeschool Saxion en de Hanzehogeschool Groningen samen met betrokken Centres of Expertise (CoE’s) een consortium met partners vanuit het MKB, overheid en de domeinen zorg en welzijn. Zij werken in dit programma op een domein-overstijgende manier samen om technologische innovaties geschikt en toegankelijk te maken voor mensen met een lagere sociaal-economische status.

Leergemeenschappen

Er worden drie leergemeenschappen ingericht waar kennisinstellingen, burgers, overheid en ondernemers, en professionals uit zorg, welzijn en technologie bijdragen aan het vergroten van gezondheid en welzijn van kwetsbare burgers in hun omgeving. De eerste leergemeenschap richt zich op het voorkomen van zorg door vroegdiagnostiek en een gezonde leefomgeving. Een tweede leergemeenschap die gaat in op het verplaatsen van zorg naar de wijk. De derde leergemeenschap richt zich op vraagstukken rond het vervangen van zorg door inzet van technologische innovaties. Er wordt gewerkt aan innovatieve ondersteunende technologie voor mensen met een lagere SES om hun gezondheid en welzijn te bevorderen. Dit zijn innovaties die daadwerkelijk resulteren in de gewenste effecten bij de doelgroep, die maatschappelijke meerwaarde opleveren én die financieel en organisatorisch haalbaal zijn.

Hogeschool Saxion en de Hanzehogeschool Groningen

Jan Jukema, lector Verpleegkunde bij Saxion: “Met dit project maken we technologische innovaties geschikt en toegankelijk voor mensen met een lagere sociaaleconomische status in de regio’s Noord- en Oost-Nederland. Zo gaan we hun gezondheid en welzijn bevorderen.” Ook Hilbrand Oldenhuis, lector Personalised Digital Health bij de Hanzehogeschool is enthousiast: ‘’Met deze subsidie kunnen wij onze krachten bundelen en samen met de doelgroep een onderzoeksomgeving creëren die bijdraagt aan echt waardevolle technologische innovaties binnen gezondheid en welzijn.’’

Actueel probleem in de regio’s Noord- en Oost-Nederland

De complexiteit van het thema vereist een integrale systeembenadering. De benodigde transities in de gezondheidszorg en welzijn, door de inzet van technologie het voorkomen, vervangen en het verplaatsen van zorg om zo langer in goede gezondheid te leven, is voor met name burgers met een lagere SES moeilijk te realiseren. Dit probleem is actueel in de regio’s Noord- en Oost-Nederland, waar deze groep burgers relatief groot is. Ook is in deze regio’s de afname van de beschikbaarheid van zorgcentra het meest zichtbaar.

Ambitie en doelstellingen

Doel van de SPRONG-groep is om over acht jaar in Nederland een leidende positie te hebben op het gebied van het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties die zorgen voor gezondheidswinst voor burgers met een lagere SES. Het SPRONG-consortium gaat een domein-overstijgende en duurzame samenwerking aan. De drie leergemeenschappen hebben als doel om de gezondheid en het welzijn van burgers met een lagere SES te verbeteren door de ontwikkeling en inzet van innovatieve technologie. Het consortium levert daarnaast inspirerende voorbeelden op voor (inter)nationale stakeholders.

Over SPRONG en Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en bevordert de kwaliteit en impact van het praktijkgericht onderzoeken van hogescholen. Met SPRONG stimuleert de organisatie de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen. De SPRONG-subsidie is bedoeld voor onderzoeksgroepen met potentie om in acht jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. In totaal zijn er 19 lectoraten van beide hogescholen die hun expertise inzetten voor de vraagstukken zoals gedefinieerd in dit SPRONG-programma.

Betrokkenen

De volgende partners werken met de Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Saxion samen aan het programma: CoE TechYourFuture, CoE Ondernemerschap, CoE Healthy Ageing, Virtask, FISIC, Ecsens, Excap, MobileCare, Wavy Assistent, 8DGames, HealthValley, CapGemini, Deventer Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, UMCG, Carinova, Welzijn Lochem, Roessingh Arbeid, Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland, Aletta Jacobs School of Public Health, Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn, Provincie Overijssel, Deventer Sportbedrijf, NovelT, Mezis, dHealth, het landelijk expertisecentrum Pharos, Digital Literacy Coalition en Stichting Ikone. 

Meer weten over dit nieuwsbericht? Neem contact op!
088 019 8888 | 06 2308 2470 healthtechinsociety@saxion.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle nieuwsberichten

Sprongkracht voor praktijkgericht onderzoek

Bron: hogeschool Saxion Grote sprongen maken met praktijkgericht onderzoek: dat

Lees meer

Geef cliënt als co-onderzoeker eerst...

De burger of cliënt zélf betrekken bij onderzoek; zo belangrijk,

Lees meer

Anne geeft structuur aan de...

Technologische innovaties inzetten om de gezondheid van mensen met een

Lees meer

Topfit aanvraag: leefstijl interventies met...

Niemand zit te wachten op een bezoek aan het ziekenhuis.

Lees meer