Pharos: ‘’Gezondheidsverschillen kunnen worden verkleind als technologie toegankelijk is voor iedereen.’’

In deze reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van ‘HealthTech in Society’ aan het woord. In deze aflevering spreken we Carolien Smits, strategisch adviseur, en Mohammed Azzouz, programma manager, bij het landelijk expertisecentrum Pharos. Pharos richt zich op het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. ‘’Er is nog een wereld te winnen op het gebied van de ontwikkeling van écht inclusief beleid.’’

Pharos ziet dat een groot deel van de mensen nog geen stem krijgt bij beleidsvorming en onderzoeksprojecten. Het landelijk expertisecentrum ziet erop toe dat ook mensen in een kwetsbare positie nadrukkelijk worden betrokken bij onderzoeken op het gebied van technologische innovaties in de zorg. Carolien Smits: ‘’Pharos heeft oog voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en geletterdheid, mensen met een migratieachtergrond, een lagere SES of mensen in kwetsbare wijken. Mohammed Azzouz: ‘’Als je voldoende tijd neemt om een kwalitatief gesprek aan te gaan met deze groep mensen kom je er vanzelf achter hoe je hen erbij kunt betrekken en wat hun wensen zijn.’’

Op welke manier bereiken jullie deze doelgroepen en dringen jullie gezondheidsverschillen terug?

‘’Onze strategie is om de mensen om wie het gaat vanaf de start van een project erbij te betrekken door middel van co-creatie. Neem hun stem mee en zorg voor goed contact met sleutelorganisaties en sleutelpersonen die dichtbij de mensen staan. Dat voorkomt blinde vlekken binnen projecten. Direct wanneer er ideeën ontstaan voor ontwikkelingen, moeten de vraag en behoeftes van de doelgroep worden meegenomen.

Kwetsbare groepen zijn vaak afhankelijk van hun lokale omgeving, zoals een inspirerende huisarts of een actief buurthuis. Wij roepen organisaties daarom op om zo lokaal mogelijk te kijken wat kan werken in een omgeving. Kijk wie de mensen als vertrouwenspersonen zien en naar de sociale kaart van een omgeving. Carolien vult aan: ‘’Zet bijvoorbeeld een lokale voetbalvereniging in. Hier komen mensen uit alle lagen van de bevolking en kun je mensen bereiken en verbeteringen bewerkstelligen.’’

Waarom is dit belangrijk?

Mohammed: ‘’Als er iets bedacht wordt achter een bureau of aan een vergadertafel dan is de kans groot dat het perspectief van iemand in een kwetsbare positie daar onvoldoende in is vertegenwoordigd.

De valkuil is dat de input van de mensen om wie het gaat onvoldoende wordt meegenomen en dat gezondheidsverschillen niet worden verkleind. We kunnen ons niet altijd goed genoeg verplaatsen in de leefwereld van iemand in een kwetsbare positie. Zoek daarom de doelgroep op en kies voor gezamenlijke beslismomenten. Op die manier ontwikkel je sámen beleid, interventies of richtlijnen. Het bewustzijn van dit belang is er zeker. Maar er is nog een wereld te winnen op het gebied van de ontwikkeling van écht inclusieve interventies en inclusief beleid.’’

Mohammed Azzouz

Wat kan technologie betekenen voor het verkleinen van gezondheidsverschillen?

Carolien: ‘’Vaak wordt beweerd dat technologie voor iedereen toegankelijk is. Maar de praktijk laat zien dat veruit de meeste technologie makkelijker is te gebruiken en wordt gebruikt door mensen met een hogere opleiding en een goed inkomen. Er bestaat momenteel een kloof tussen mensen die met technologie kunnen omgaan en mensen die hier minder goed in mee kunnen komen. Dat zorgt weer voor een gezondheidskloof.

 

Technologie dreigt die kloof dus te vergroten in plaats van te verkleinen. Als technologie toegankelijker is voor iedereen kunnen gezondheidsverschillen zeker worden verkleind.

Pharos werkte in Europees verband bijvoorbeeld aan een onderzoek over de struikelpunten waar laaggeletterde mensen tegenaan lopen rondom de visualisering van apps en portals. Dit leverde een toolkit op voor designers om gezondheidsapps gebruiksvriendelijker te kunnen maken. Dit laat zien hoe belangrijk het is om de doelgroep te betrekken bij de ontwikkeling van zorgtechnologie.’’

Carolien Smits

Hoe dragen jullie bij aan het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties?

Carolien: ‘’We weten dat alle lagen van de bevolking technologie gebruiken, zoals een mobiele telefoon. Maar technologie wordt verschillend gebruikt. Laaggeletterde mensen gebruiken bijvoorbeeld ook wel WhatsApp, maar versturen spraakboodschappen in plaats van tekstberichten. Mensen vinden hun eigen oplossingen en manieren om met technologie te werken. We moeten hier beter naar kijken om te ontdekken wat voor mensen in een kwetsbare positie werkt en wat voor hun belangrijk is.

Zo heeft Pharos goede banden met taalambassadeurs. We hebben testprotocollen en checklists opgesteld voor (digitale)informatie, voorlichting en tools. Maar je kunt via Pharos ook informatie laten testen door mensen met beperkte geletterdheid, om te kijken of de informatie of tool aansluit.’’

Waarom zijn jullie partner van het SPRONG-programma HealthTech in Society?

Mohammed: ‘’HealthTech in Society wil de mensen met een lagere SES graag zelf betrekken bij het programma. Dat is mooi. Binnen het programma hebben wij een adviserende rol en werken we als netwerkconsultant. Wij brengen als kritische vriend onze kennis mee, om vanaf het begin scherp te blijven op het aanhaken van de doelgroep. Hiervoor moeten vanaf de start van een project strategische keuzes worden gemaakt en voor extra tijd en budget worden gezorgd. Alleen op die manier kun je de mensen om wie het gaat bereiken en aan laten sluiten. Onze adviesrol, ook voor ongevraagd advies, is daarom belangrijk. Voor de verschillende partijen is het nuttig om elkaar binnen het programma te ontmoeten en van elkaar te leren.’’

Kijk hier voor meer informatie over het landelijk expertisecentrum Pharos.

Tekst: Femke van Stratum 

Afbeeldingen: Pharos

 

 

Meer weten over dit nieuwsbericht? Neem contact op!
088 019 8888 | 06 2308 2470 healthtechinsociety@saxion.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle nieuwsberichten

Panel van burgers denkt mee...

Een groep van twintig ‘ouderen’, van ongeveer zeventig jaar en

Lees meer

Paul Haarman van Carinova: ‘’Samen...

In deze reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van HealthTech

Lees meer

HealthTech in Society sluit zich...

HealthTech in Society sluit zich als partner aan bij de

Lees meer

‘’Dankzij de inzet van e-health...

In een reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van ‘HealthTech

Lees meer