Monique Lanting van MobileCare: ‘’Door inzet van digitale hulpmiddelen kan zorgprofessional betere en effectievere zorg bieden’’

In een reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van ‘HealthTech in Society’ aan het woord. In deze aflevering spreken we Monique Lanting, eHealth-verpleegkundig en manager welzijnsdiensten bij MobileCare. MobileCare zorgt ervoor dat wie dat wil, veilig en gezond thuis kan blijven wonen. ‘’Met behulp van de inzet van ons digitale hulpmiddelen-pakket kan veel zorgtijd worden bespaard.’’

Waar werken jullie precies aan met MobileCare?

‘’We merken dat er door een tekort aan zorgpersoneel een grote zorgkloof is ontstaan. Met behulp van de inzet van zorgtechnologie proberen wij een onderdeel te zijn van de oplossing hiervoor. Onder de noemer ‘Virtuele Thuiszorg’ bieden wij zorgorganisaties een pakket met allerlei verschillende digitale hulmiddelen. Verpleegkundigen kunnen deze hulpmiddelen inzetten als verpleegkundige interventies, vanuit het zorgplan. Op deze manier kunnen de betrokken zorgorganisaties betere en effectievere zorg bieden. MobileCare is daarbij een servicepartner; wij zorgen dat alle middelen goed werken, zodat de zorgverlener echt kan inzetten op de zorg zelf en het gebruik van het hulpmiddel. De zorg heeft op deze manier de leiding.’’

Welke digitale hulpmiddelen leveren jullie in dit pakket?

‘’Het is afhankelijk van de cliënt en het zorgplan welke middelen de zorgverlener aanvraagt. De zorgverlener weet namelijk het beste welke hulpmiddelen geschikt en passend zijn voor een cliënt en wat nodig is voor de zorgvraag. Momenteel bieden wij tussen de veertig en vijftig verschillende soorten middelen en diensten aan. Dit kan gaan om een slimme bloeddrukmeter, die een cliënt gemakkelijk zelf kan omdoen. Met enkele drukken op de knop wordt de bloeddruk gemeten en worden de waardes automatisch doorgegeven aan het zorgdossier. We bieden bijvoorbeeld ook sensoren aan die beweging, luchtvochtigheid en temperatuur in huis meten, zodat gedrag kan worden gemonitord. De sensor geeft een signaal wanneer een cliënt van normaal gedrag afwijkt. Hierdoor kan de zorg tijdig ingrijpen.’’

Sensoren van NOVIAcare bieden hulp en maken deel uit van het assortiment thuiszorgtechnologie van Virtuele Thuiszorg van MobileCare

Hebben zorgprofessionals behoefte aan technologische hulpmiddelen?

‘’Wij merken dat er een omslag moet plaatsvinden in de denkpatronen van zorgprofessionals om deze digitale en technologische hulpmiddelen in te zetten. Zorgorganisaties besteden steeds meer aandacht aan technologie. Het is belangrijk dat zorgverleners langzaam steeds bekender worden met de verschillende mogelijkheden.

Wat meespeelt is dat zorgverleners ‘innovatie moe’ zijn. Als een zorgorganisatie één hulpmiddel inzet of test als pilot, maar dit hulpmiddel vervolgens na een jaar achterhaald is omdat er alweer nieuwere en betere technologie beschikbaar is, dan helpt dit niet voor de motivatie van de zorgverleners. Ook het één voor één inzetten van technologische hulpmiddelen werkt niet. Vandaar dat wij een totaalpakket aanbieden. Dit blijkt een goede manier om succesvol technologie in te zetten in de zorg. Daarnaast helpen wij zorgprofessionals met de implementatie, training en bewustwording rondom digitale middelen.’’

Op welke manier draagt zorgtechnologie bij aan het verkleinen van de zorgkloof?

‘’Uit onderzoek met één van de zorgorganisaties waarmee wij samenwerken is gebleken dat gemiddeld genomen, over alle cliënten, 39 procent zorgtijd kon worden bespaard door de inzet van onze Virtuele Thuiszorg. Met de inzet van ons hulpmiddelen-pakket kan dus veel zorgtijd worden bespaard. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand weer zelfstandig durft te douchen, doordat hij of zij niet meer bang is om te vallen door de inzet van de Blueline Valdetectie: een detectieapparaat dat in de badkamer geplaatst kan worden.’’

Vinden cliënten het prettig dat er technologie wordt ingezet in de zorg?

‘’Op dit moment zien we een duidelijke tweedeling: nieuwe cliënten willen graag dat technologie wordt ingezet zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Maar cliënten die al zorg ontvangen, zijn over het algemeen negatiever. Zij zien liever een zorgverlener langskomen. Wij benadrukken daarom ook om digitale hulpmiddelen bij nieuwe cliënten in te zetten, om bestaande cliënten hun vertrouwde hulp niet af te nemen.’’

Waarom zijn jullie betrokken bij HealthTech in Society?

‘’MobileCare zet in op het delen van kennis; wij kunnen het niet alleen. We delen graag onze kennis en ervaring met andere partijen en zetten andersom ook graag hun kennis in. De samenwerking met verschillende partners binnen het programma heeft voor ons zeker een meerwaarde. Zo werken we nu samen met medepartners Anne4Care en Excap aan een onderzoek naar de beslissers van de inzet van technologie. Wie kiest ervoor om technologie in te gaan zetten, wie haalt de cliënt over en welke drempels zijn er? Samen met studenten van hogeschool Saxion en de Hanzehogeschool gaan we dit uitvoeren.

Daarnaast zijn wij op zoek naar een manier om Virtuele Thuiszorg meer preventief in te zetten. Omdat HealthTech in Society zich ook inzet op het gebied van preventie, sluiten we hier graag bij aan. We hopen samen een manier te vinden om meer op preventie in te zetten.’’

Wat speelt er rondom zorgtechnologie?

‘’De ontwikkeling van nieuwe zorgtechnologie gaat ontzettend snel. Het is belangrijk om daarom altijd vooruit te denken en de nieuwste technologie in te kunnen zetten. Wij houden goed in de gaten wat er op de markt is en denken daarnaast mee met leveranciers over de mogelijkheden en eventuele doorontwikkelingen. Wij zijn altijd opzoek naar innovatieve ‘out of the box’ ideeën.

Onder de naam Nettie ontwikkelen wij daarnaast zelf apps, toepassingen en proposities, gericht op de zorgvrager. Nettie heeft bijvoorbeeld een app om een gezamenlijke agenda te maken met zaken die geregeld moeten worden. Hiermee kunnen eenvoudig en snel alle (mantel)zorgtaken worden geregeld en kan het informele netwerk worden verbonden en dag structuur worden aangebracht.’’

Waarom is het belangrijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen?

‘’Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen en het liefst zo veel mogelijk zelfstandig kunnen doen. Ik hoor vaak van mensen dat zij in hun eigen bekende woonomgeving willen blijven wonen, in plaats van naar een verpleeghuis te moeten. Daarnaast heeft het feit dat de verzorgingshuizen er tussenuit zijn gehaald een grote bijdrage geleverd aan de zorgkloof. De zorgvraag is enorm gestegen. De verwachting is dat mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen, ook met meer zorgproblemen. En dat mensen eerder uit het ziekenhuis moeten worden ontslagen en daardoor meer thuiszorg nodig hebben.’’

Wordt er rekening gehouden met de sociaaleconomische status van cliënten bij de inzet van digitale hulpmiddelen?

‘’Doordat de hulpmiddelen worden ingezet vanuit het zorgplan, worden deze vergoed. Wij hebben geen duidelijk zicht op de cliënten die wij helpen, wat betreft sociaaleconomische status. Maar er zijn bijvoorbeeld wel cliënten die moeite hebben met lezen. Hiermee wordt rekening gehouden bij de inzet van technologische hulpmiddelen; de zorgverlener kiest dan niet voor een hulpmiddel waarbij de cliënt veel moet lezen, zoals een iPad. En vaak hebben we ook nog wel een alternatief om een hulpmiddel zo geschikt en passend mogelijk te maken.’’

De zorgrobot 'Maatje' maakt deel uit van het assortiment thuiszorgtechnologie van Virtuele Thuiszorg van MobileCare

Waarmee moeten zorgprofessionals verder rekening houden bij de inzet van technologie?

‘’Wij benadrukken altijd om te starten met leuke zaken, dan komen de nuttige dingen vanzelf later wel. Ter illustratie: een man uit Rotterdam zou gaan beeldbellen met een van onze coaches. Onze installateur kwam langs om de iPad te installeren en klaar te maken. Zowel de echtgenote, de zorgverlener als onze installateur merkten dat deze man geen gebruik wilde gaan maken van de iPad. Wij zijn toen in gesprek gegaan met deze man, om te achterhalen wat zijn leven kleur gaf. Dat bleek voetbal te zijn. Hij volgde alles over Feyenoord. Wij hebben toen de Feyenoord-app geïnstalleerd op de iPad. Op deze manier werd hij enthousiast over het gebruik van de iPad en kwam het beeldbellen ook vanzelf.’’

Hoe overtuigen jullie partners van het belang van digitale hulpmiddelen?

‘’Onze klanten, de zorgorganisaties, hebben in elk team vaak één of twee mensen die de kar trekken rondom zorgtechnologie en de inzet van deze hulpmiddelen. Naar mijn idee zien bijna alle zorgverleners het nut in van technologische ondersteuning, maar is er soms nog een drempel om goed aan de cliënt duidelijk te maken dat dit gaat helpen. Om ervoor te zorgen dat zij meer zelfvertrouwen krijgen, gaan wij graag samen in gesprek met de zorgprofessional en ondersteunt MobileCare hierbij.’’

Kijk hier voor meer informatie over MobileCare.

Tekst: Femke van Stratum

Meer weten over dit nieuwsbericht? Neem contact op!
088 019 8888 | 06 2308 2470 healthtechinsociety@saxion.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle nieuwsberichten

Panel van burgers denkt mee...

Een groep van twintig ‘ouderen’, van ongeveer zeventig jaar en

Lees meer

Paul Haarman van Carinova: ‘’Samen...

In deze reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van HealthTech

Lees meer

HealthTech in Society sluit zich...

HealthTech in Society sluit zich als partner aan bij de

Lees meer

‘’Dankzij de inzet van e-health...

In een reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van ‘HealthTech

Lees meer