Milco Schildkamp van Roessingh Arbeid: ‘’Mooi als techniek kan helpen om iemand sneller in arbeidsproces terug te krijgen’’

In deze reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van ‘HealthTech in Society’ aan het woord. In deze aflevering spreken we Milco Schildkamp, directeur van Roessingh Arbeid. Het re-integratiebedrijf is een zelfstandig onderdeel van Roessingh, Centrum voor Revalidatie. ‘’Het mooie aan een consortium met een gezamenlijk doel, zoals HealthTech in Society, is dat je écht iets kunt bereiken.’’

Waaraan werkt Roessingh Arbeid?

‘’Wij houden ons bezig met arbeidsactivatie. Wij leveren een bijdrage aan een snelle, efficiënte en optimale re-integratie van zieke medewerkers of mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. Op dit moment helpen we tussen de 350 en 400 mensen. Als iemand binnen de medisch-specialistische revalidatie problemen heeft met betrekking tot zijn of haar werk, dan wordt één van mijn collega’s ingezet als onderdeel van een multidisciplinair team. Wij kijken hoe iemand zijn of haar werkzaamheden na een revalidatie kan hervatten, of begeleid kan worden naar andere werkzaamheden. Daarnaast richten we ons op activiteiten zoals tweede-spoortrajecten, jobcoach-trajecten, neuropsychologische onderzoeken en duurbelastbaarheidsonderzoeken. Ook werken we samen met zes revalidatiecentra in Nederland om kennis te delen. Hieruit is het programma ‘Vroege Interventie’ ontstaan. Deze interventie van maximaal vijftien weken bestaat uit fysieke training en psychologische coaching op groepsniveau en individueel niveau en op arbeidsre-integratie. Met een verwijzing van een arts kan door deze interventie complexe chroniciteit van pijn en klachten verminderd worden en wordt het arbeidsvermogen duurzaam vergroot.’’

Waarom is dit momenteel zo belangrijk?

‘’Wij merken dat dit onderwerp op dit moment meer dan ooit actueel is in de samenleving. We zien een combinatie van een hoger verzuimpercentage en uitval én meer inzet op duurzame interventies. We zien en lezen overal dat er sprake is van toenemende verzuimpercentages. Enkele jaren geleden was drie of vier procent uitval van personeel aan de hoge kant. Momenteel zien we branches waarin acht, negen of zelf tien procent uitval geen vreemde percentages zijn.

Werkgevers zijn steeds meer geïnteresseerd in hoe ze hun personeel binnen hun organisatie kunnen behouden. Werkgevers, hr-functionarissen en bedrijfsartsen zijn eerder geneigd om te kijken hoe ze met behulp van een tool hun uitgevallen personeel duurzaam kunnen terugbrengen naar hun werkplek of naar een andere werkplek. Dat heeft te maken met de arbeidsmarkt.

Milco Schildkamp

In het verleden werd iemand bij ziekte vaak uit-gefaseerd en werd er nieuw personeel gezocht. Nu het proces van nieuw personeel vinden moeilijk of langdurig is, doet de werkgever eerder zijn best om personeel te behouden. Hier is ‘Vroege Interventie’ een mooi programma voor. Roessingh Arbeid wordt dan ook eerder betrokken bij deze procesgang dan in het verleden.’’

Wat is de reden van het toenemende verzuim?

‘’Ik denk dat het een combinatie is van verschillende factoren. Zoals een hogere werkdruk doordat er minder personeel beschikbaar is. We weten dat we momenteel één werkende hebben tegenover vier gepensioneerden. En een groot deel van de beroepsbevolking vindt het prima om part-time te werken. Daardoor is de werkdruk hoger. Mensen hechten veel waarde aan vrije tijd en een goede balans in werk en privé. Wij merken dat het belangrijk is om die balans goed te houden om te voorkomen dat mensen uitvallen. Daar besteden we in de meeste van onze programma’s veel aandacht aan.’’

Waarom zijn jullie betrokken bij HealthTech in Society?

‘’Roessingh Arbeid wil graag vanaf het begin van het programma meedenken. Het is goed als we techniek kunnen inzetten bij een aantal trajecten; daar zijn wij voorstander van. Hoe mooi is het als je techniek, in welke vorm dan ook, kunt laten meedenken en meehelpen om iemand weer sneller in het arbeidsproces terug te krijgen. Binnen HealthTech in Society bieden wij graag onze expertise aan. Als een van de andere samenwerkingspartners ons techniek kan aanbieden, zodat we in gezamenlijkheid voor die ontwikkeling kunnen zorgen, dan werken wij graag mee om deze techniek binnen ons bedrijf te testen.’’

Op welke manier kan technologie ingezet worden bij Roessingh Arbeid?

‘’Op één van onze afdelingen zetten wij bijvoorbeeld VR-brillen in voor een trainingsprogramma, wanneer er wachtlijsten zijn. Op die manier kan iemand alvast aan de slag gaan voordat hij bij ons terecht kan. Wij zetten ons in om technologie te betrekken bij het versterken van de gezondheid. Én bij het beter managen van activiteiten. Denk aan techniek die om de paar uur een signaal afgeeft dat je in beweging moet komen, zoals de Apple Watch. Dat versterkt de gezondheid.’’

Richten jullie je ook specifiek op mensen met een lagere sociaaleconomische status?

‘’Dat is moeilijk te zeggen. Mensen die bij ons in het programma terecht komen, variëren van ondernemer en directeur tot artsen en mensen uit de productieomgeving. Dat kan een mooie groepsdynamiek geven; wij proberen de groepen altijd een beetje op elkaar af te stemmen. Maar ik kan niet zeggen dat mensen met minder inkomen of vanuit een lagere sociale klasse specifiek meer aandacht nodig hebben rondom re-integratie na revalidatie.’’

Waarvoor kunnen samenwerkingspartners bij jullie terecht?

‘’Wij staan open voor samenwerking en kennisdeling, zoals we onze kennis ook delen met de verschillende landelijke revalidatiecentra. Wij zijn een partner die de verbinding kan maken met andere partijen. Bij ons kunnen samenwerkingspartijen hun techniek inzetten en testen. Het mooie is dat je in een gezamenlijk consortium met een gezamenlijk doel écht iets kunt bereiken. Dat ontstaat binnen HealthTech in Society nu ook.’’

Tekst: Femke van Stratum

Meer weten over dit nieuwsbericht? Neem contact op!
088 019 8888 | 06 2308 2470 healthtechinsociety@saxion.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle nieuwsberichten

Kick-off ‘Train de change agent’

4 juli 2024 De kick-off van Train de Change Agent

Lees meer

Ziekenhuizen hebben samen aandacht voor...

Gezondheidsvaardigheden spelen een belangrijke rol in het zorgproces, zoals bij

Lees meer

Panel van burgers denkt mee...

Een groep van twintig ‘ouderen’, van ongeveer zeventig jaar en

Lees meer

Paul Haarman van Carinova: ‘’Samen...

In deze reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van HealthTech

Lees meer