HealthTech in Society sluit zich aan bij Alliantie Gezondheidsvaardigheden

HealthTech in Society sluit zich als partner aan bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Binnen dit netwerk werken partners samen aan het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en aan het ondersteunen bij het verbeteren van gezondheidsvaardigheden. Een belangrijk doel van de Alliantie is het uitwisselen van kennis en ervaring en het bevorderen van samenwerking.

 Eén op de drie volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden, stelt de Alliantie. Zij hebben niet de competenties om informatie over gezondheid te kunnen vinden, begrijpen en toepassen. Daarnaast zijn 2,5 miljoen volwassenen in Nederland laaggeletterd; zij hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen en kunnen daarom niet goed meekomen in de maatschappij. De partners van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden zetten samen het thema ‘gezondheidsvaardigheden’ op de agenda. Daarnaast werken zij samen aan verbeteringen zodat zorg en preventie voor iedereen vindbaar, begrijpelijk en toepasbaar is. Nicole Ketelaar, programmamanager van HealthTech in Society vindt de samenwerking rondom gezondheidsvaardigheden belangrijk: ‘’De partners van de Alliantie werken nauw samen om gezondheidsverschillen te verkleinen en ongelijkheid in de zorg tegen te gaan. Deze uitdagingen komen overeen met onze doelen binnen het SPRONG-programma HealthTech in Society. Het is belangrijk om je hiervoor te verenigen. We hopen dankzij deze samenwerking kennis te kunnen delen en informatie en materialen uit te wisselen met nog meer partijen. Hierdoor kunnen we samen een verschil maken.’’

Partners

Ruim 120 organisaties, instellingen of bedrijven die zich inzetten voor het bevorderen van gezondheid of het voorkomen van ziekten bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zijn aangesloten bij de Alliantie. Zij werken samen vanuit de visie dat gezondheidsvaardigheden belangrijk zijn als verklaring voor ongelijkheid in de zorg en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Zowel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden als het ondersteunen bij het verbeteren van gezondheidsvaardigheden staan centraal. De partners hebben de ambitie bewustwording over dit probleem te vergroten en een landelijke beweging te vormen.

Onderwijs

Ook binnen het onderwijs van Saxion heeft de Alliantie een meerwaarde. Helen Meijrink, thema-expert onderzoek Gezondheidsbevordering in de Leefomgeving bij lectoraat Smart Health en docent, vertelt: ‘’We weten dat er momenteel een grote kloof ontstaat: mensen leven vanwege hun lagere sociaaleconomische status minder lang en in minder goede gezondheid dan mensen met een hogere sociaaleconomische status. Als mensen beperkte gezondheidsvaardigheden hebben, doordat ze informatie bijvoorbeeld niet goed kunnen lezen of vinden, dan heeft dat grote invloed op hun gezondheid en welzijn. Het is van belang dat studenten hier rekening mee houden, als toekomstige professionals in bijvoorbeeld de zorg. In ons onderwijs besteden we daarom aandacht aan het belang van gezondheidsvaardigheden.’’

Er lopen momenteel diverse onderzoeksprojecten rondom dit thema die bijdragen aan kennisontwikkeling en die impact hebben op het onderwijs. Zo werken Smart Solution-studenten aan een project over de bewustwording bij Saxion-studenten van het belang van gezondheidsvaardigheden. Want, zo stelt Helen Meijrink: ‘’Saxion-breed zouden ál onze studenten als toekomstige (zorg)professionals zich ervan bewust moeten zijn dat er mensen zijn die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen en schrijven.’’ Daarnaast werken Saxion-studenten samen met Deventer Ziekenhuis vanuit HealthTech in Society aan dit thema, rondom zorgprofessionals en het omgaan met laaggeletterdheid. Helen Meijrink: ‘’Doel is dat onze studenten goed zijn voorbereid als ze het werkveld in gaan. Dankzij de samenwerking binnen de Alliantie krijgen we nog meer expertise en best practices over dit onderwerp tot onze beschikking.’’

Kennis delen

De Alliantie fungeert als platform waarop partners ondersteund worden met kennis, materialen en handvatten om te werken aan een oplossing. Karin Dijkstra, lector gezondheidsbevordering in de leefomgeving bij Smart Health, is blij met het bestaan van de Alliantie. ‘’Er ligt een belangrijke maatschappelijke opgave rondom het verminderen van gezondheidsverschillen tussen mensen. Dat begint bij bewustwording. Het thema speelt daarom een grote rol binnen de Academie Gezondheidszorg van Saxion en binnen lectoraat Smart Health. Zowel bij het opleiden van professionals als bij de ontwikkeling van producten of technologieën moet er rekening worden gehouden met bijvoorbeeld laaggeletterdheid. Om te zorgen voor gezondheidsbevordering is het belangrijk om goed aan te sluiten op de mensen om wie het gaat. Door het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties en producten voor álle mensen kunnen we gezondheidsverschillen verkleinen. Dankzij de Alliantie kunnen we in gezamenlijkheid laten zien wat we doen rondom dit vraagstuk en kan HealthTech in Society kennis delen én ophalen bij andere partners.’’

Kijk op de website van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden voor meer informatie.

 

Tekst: Femke van Stratum

Meer weten over dit nieuwsbericht? Neem contact op!
088 019 8888 | 06 2308 2470 healthtechinsociety@saxion.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle nieuwsberichten

HealthTech in Society sluit zich...

HealthTech in Society sluit zich als partner aan bij de

Lees meer

‘’Dankzij de inzet van e-health...

In een reeks interviews laten we de samenwerkingspartijen van ‘HealthTech

Lees meer

Pharos: de Week van de...

Vandaag is de start van de Week van de Gezondheidsverschillen,

Lees meer

‘’Point of Care Technologie kan...

Hogeschool Saxion en de Hanzehogeschool Groningen bundelen hun krachten en

Lees meer