Fit Thuis programma

MobileCare voert het Fit Thuis programma uit in samenwerking met SecondMoov en leefstijl- en beweegcoaches. Om het programma te ondersteunen, begeleiden derde- en vierdejaars studenten Fysiotherapie van de Hanzehogeschool de online beweegmomenten. De samenwerking met deze studenten is mede mogelijk gemaakt door HealthTech in Society.

Het Fit-Thuis beweegprogramma is een persoonlijke, online beweegbegeleiding voor 65+ers die moeite hebben met algemeen dagelijkse activiteiten zoals wandelen, opstaan, aankleden en traplopen. Het programma via VirtueleThuiszorg van MobileCare vermindert Algemeen Dagelijkse levensverrichtingen (ADL)-klachten bij ouderen door hen gedurende drie maanden intensief te begeleiden met een opmaat beweegplan. Cliënten hebben twee keer per week contact met de beweegcoaches via de Kraydel (TV in Huis) en kunnen dagelijks hun oefeningen doen aan de hand van beweegvideo’s in samenwerking met Olga Commandeur. De persoonlijke aanpak van het programma werkt motiverend en enthousiasmerend waardoor er al snel fysieke vooruitgang kan worden geboekt. Cliënten voelen zich mobieler, zelfverzekerder en minder eenzaam na een beweeginterventie. Daarnaast neemt de zorgvraag niet verder toe of zelfs af.

Hoe werkt het?

Een wijkteam heeft goed zicht op cliënten met ADL-klachten. Deze zorgprofessionals selecteren cliënten die baat hebben bij meer beweging en hier gerichte hulp bij kunnen gebruiken. Gedurende drie maanden begeleiden de beweegcoaches de cliënten twee keer per week op afstand. Regelmatig is er afstemming over de voortgang en de cliënten krijgen na afloop inzicht in het resultaat. Na afloop van het beweegprogramma kan een vervolgprogramma worden opgesteld.

De samenwerking

Om het beweegprogramma te ondersteunen, begeleiden derde- en vierdejaars studenten Fysiotherapie van de Hanzehogeschool de online beweegmomenten. Deze studenten zijn geschikt voor de begeleiding omdat zij instaat zijn om het inspanningsniveau en het valrisico van de deelnemers goed in te schatten. Hiermee houden zij rekening tijdens de online beweegmomenten en de adviezen die zij geven aan de deelnemers.

Betrokken partners

MobileCare, Hanzehogeschool Groningen

De samenwerking wordt (mede) mogelijk gemaakt door

SecondMoov

Een student van de opleiding Fysiotherapie van de Hanzehogeschool biedt het beweegprogramma op afstand aan, aan bewoners van een verzorgingshuis in Rotterdam.

 

 

 

Gerelateerde projecten

Bekijk alle projecten

Verkennend onderzoek: Toegankelijkheid en geschiktheid van e-health voor kinderen met astma (Toegang EHKA)

Met dit verkennend onderzoek streven we ernaar om data (chats van e-health applicaties voor kinderen

Train de change agent: S(t)imulatie van implementatie van digitale technologie in de ouderenzorg

Ouderen leven langer, vaak met meerdere chronische ziekten. De ouderenzorg staat onder druk, gezien de

Van klankbord naar co-creatie

Een samenwerking met mensen in een kwetsbare positie is essentieel voor duurzame implementatie van zorgtechnologie.