Over ons

Het SPRONG-programma HealthTech in Society werkt aan het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties voor mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES). Hiermee willen we de gezondheid en het welzijn van deze burgers bevorderen. Binnen het programma werken verschillende partijen samen, namelijk de Hanzehogeschool Groningen, hogeschool Saxion, verschillende Centres of Expertise, MKB’s, zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen, burgers en de overheid.

Waarom dit programma?

Een groeiende maatschappelijke tegenstelling dreigt waar het gaat om de verschillen in gezondheid en welbevinden tussen mensen met een lagere en een hogere sociaaleconomische status (SES). Uit onderzoek blijkt dat mensen met een lagere SES minder lang in goede gezondheid leven dan mensen met een hogere SES. Met bestaande interventies worden mensen met een lagere SES onvoldoende bereikt. Daarnaast blijkt de inzet van ondersteunende technologie lastiger. Hierdoor worden gestelde gezondheidsdoelen vaak niet gerealiseerd. Het programma HealthTech in Society draagt daarom bij aan het in goede gezondheid leven van alle burgers.

Drie leergemeenschappen

Samen vormen de samenwerkingspartijen drie leergemeenschappen rondom het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. In deze leergemeenschappen werken we aan innovaties die daadwerkelijk resulteren in de gewenste effecten, die maatschappelijke meerwaarde opleveren én die financierbaar en organiseerbaar zijn.

Lees meer over onze drie leergemeenschappen

Waaraan moeten deze innovaties verder voldoen?

Deze innovaties moeten regie bieden op de eigen gezondheid en inzetbaar zijn in de eigen leefomgeving. Daarnaast moeten de innovaties bruikbaar en toegankelijk zijn voor zowel burgers met een lagere SES als voor gezondheidsprofessionals.

Looptijd

Het programma ‘HealthTech in Society heeft een looptijd van acht jaar, tot eind 2029, en wordt mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA.

Kijk hier voor een overzicht van onze partners

HealthTech in Society is aangesloten bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden