Missie en Visie

Samen met alle partijen werkt HealthTech in Society aan het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van burgers. Dit doen we door het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties voor mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES). We richten ons in drie leergemeenschappen op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg.

Samen met alle partijen werkt HealthTech in Society aan het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van burgers. Dit doen we door het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties voor mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES). We richten ons in drie leergemeenschappen op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg.

Visie

Binnen de drie leergemeenschappen wordt samengewerkt aan het geschikt en toegankelijk maken van innovaties voor burgers in de regio’s Noord- en Oost-Nederland met een lagere SES. Deze innovaties moeten:

  1. Daadwerkelijk resulteren in de gewenste effecten.
  2. Maatschappelijke meerwaarde opleveren.
  3. Financierbaar en organiseerbaar zijn.
  4. Regie bieden op de eigen gezondheid.
  5. Inzetbaar zijn in de eigen leefomgeving.
  6. Bruikbaar en toegankelijk zijn voor zowel burgers met een lagere SES als voor gezondheidsprofessionals.